CẢNG BIỂN QUỐC TẾ CHU LAI - GIAI ĐOẠN 2

Tổng quan

Dự án: MỞ RỘNG, NÂNG CẤP BẾN CẢNG CHU LAI THUỘC KHU BẾN CẢNG TAM HIỆP
Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng biển Quốc tế Chu Lai
Gói thầu: Thi công kết cấu chính (Kết cấu tường bến; tường cánh; móng, dầm cần trục; kết cấu mặt bến,...) và cung cấp, lắp đặt thiết bị.
Thời gian: 2022-2023

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Đặt Lịch