CẦU THỦ THIÊM 2

Tổng quan

Dự án: CẦU THỦ THIÊM 2
Địa chỉ: Quận 1 và Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
Gói thầu: Thi công Kết cấu phần dưới - Kết cấu phần trên và tháp cầu
Thi công Kết cấu bảo vệ bờ sông Quận 1
Thời gian: 2017-đến nay

HÌNH ẢNH DỰ ÁN 

Đặt Lịch