CẦU THỦ THIÊM 2-KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG QUẬN 1

Tổng quan

Dự án: CẦU THỦ THIÊM 2
Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
Gói thầu: Thi công Kè bảo vệ bờ sông Quận 1
Thời gian: 2017

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Đặt Lịch