CẢNG BIỂN QUỐC TẾ CHU LAI - GIAI ĐOẠN 2

Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

TÂN CẢNG TELA-CAMBODIA

Địa chỉ: Thành phố Sihanouk Ville, Cambodia

CẦU THỦ THIÊM 2-KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG QUẬN 1

Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh