TÂN CẢNG TELA-CAMBODIA

Địa chỉ: Thành phố Sihanouk Ville, Cambodia

CẦU THỦ THIÊM 2-KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG QUẬN 1

Địa chỉ: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh