ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4 TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

Tổng quan

Dự án   : Đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức hợp đồng BT, công trình Cầu Cạn số 1 và 2

Project : Intervestment construction of 4 ain road in Thu Thiem new urbanized are under BT conteact, construction of Viaduct No.1 & 2

Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quang Minh

Hạng mục thi công:

- Thi công xây dựng Cầu Cạn số 1 và 2(móng cầu đặt trên nền cọc khoan nhồi D1200 mm, kết cấu dầm I BTCT DUL)

Giá Trị Hợp Đồng: 376.392.489.379 đồng.

Khởi công: 2016

Một số hình ảnh Dự Án :

Đặt Lịch