ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU THỦ THIÊM 2

Tổng quan

Dự án      : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU THỦ THIÊM 2

Project    : Investment in construction of Thu Thiem 2 bridge

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Đại Quang Minh

Hạng mục thi công:

- Thiết kế BVTC, thi công kết cấu phần dưới trên cạn và trên sông.

- Thi công cọc khoan nhồi D.1200 - D.2000mm, bệ trụ tháp, kết cấu phần dưới trên cạn và trên sông.

- Thiết kế BVTC, thi công CKN trụ AS8-N2.3

- Thiết kế BVTC, thi công trụ AS11 và cầu thang bộ

- Thiết kế BVTC, thi công CKN D2000mm, mố nhô, cầu tạm

- Thiết kế BVTC, thi công kết cấu phần dưới phần cầu chính (trừ trụ tháp S2)

- Thiết kế BVTC, thi công kết cấu bệ trụ tháp S2

 - Thiết kế BVTC, thi công kết cấu bảo vệ bờ sông phía bờ quận 1

Giá Trị Hợp Đồng: 756.506.882.592 đồng.

Khởi công: 2017

Một số hình ảnh Dự Án : 

Đặt Lịch