EMPIRE CITY

Tổng quan

Dự án: KHU PHỨC HỢP THÁP QUAN SÁT THỦ THIÊM - EMPIRE CITY
Địa chỉ: Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương
Gói thầu: Đường giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
Thi công Hầm chui băng đường R1
Thi công Công viên cảnh quan trung tâm và phố đi bộ
Thời gian: 2017-đến nay

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Đặt Lịch