GIẢI QUYẾT NGẬP DO TRIỀU KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổng quan

Dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1)

Project : Settlement fl ooded by tidal in Ho Chi Minh City area, taking into account the climate change factor (Phase 1)

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam

Hạng mục thi công:

- Thi công 148 Cọc khoan nhồi D1500mm dưới nước

Giá Trị Hợp Đồng: 110.166.720.794 đồng.

Khởi công: 2016

Một số hình ảnh Dự Án : 

Đặt Lịch