KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM QUẬN 2 – THI CÔNG CẦU

Tổng quan

Dự án      : Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Gói thầu xây dựng Cầu số 1, Cầu số 2 và Cầu số 3

Project    : Thu Thiem new urban area, Constrution of Bridge No.1, 2 and 3

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư Địa Ốc Đại Quang Minh

Hạng mục thi công:

- Thi công cọc khoan nhồi D1200, D1000, kết cấu dưới, kết cấu trên, và đường đầu cầu Cầu số 1, Cầu số 2 và Cầu số 3

Giá Trị Hợp Đồng: 351.435.357.641 đồng.

Khởi công: 2014

Một số hình ảnh Dự Án :

Đặt Lịch