KHU ĐÔ THỊ SALA

Tổng quan

Dự án: KHU ĐÔ THỊ THỦ THIÊM-CẦU CẠN SỐ 1, SỐ 2, SỐ 3
Địa chỉ: Khu Đô thị Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
Gói thầu: Thi công Cầu số 1, số 2, số 3 - Khu đô thị Sala
Thời gian: 2014

HÌNH ẢNH THI CÔNG

Đặt Lịch