KHU PHỨC HỢP 4HA - Topaz Elite

Tổng quan

Dự án   : Khu phức hợp 4HA – Topaz Elite

Project : The Complex 4HA - Topaz Elite

Chủ đầu tư : Công ty CP TM - DV- XD Kinh Doanh Nhà Vạn Thái

Hạng mục thi công:

- Thi công cọc khoan nhồi D1200 - Block 6, Block 8

Giá Trị Hợp Đồng: 44.931.170.927 đồng.

Khởi công: 2017

Một số hình ảnh Dự Án : 

Đặt Lịch