MT EASTMARK CITY

Tổng quan

Dự án: MT EASTMARK CITY
Địa chỉ: Phường Long Trường, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành
Gói thầu: Thi công 234 cọc khoan nhồi D1000 sâu 70m
Thi công 238 cọc khoan nhồi D800 sâu 61m
Thời gian: 2022

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Đặt Lịch