SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH

Tổng quan

Dự án: SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH
Địa chỉ: Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV)
Gói thầu: Thi công cọc nhà ga hành khách
- 694 cọc khoan nhồi đường kính D1200 dài 57m
- 523 cọc khoan nhồi đường kính D1000 dài 54m
- 343 cọc khoan nhồi đường kính D800 dài 48m
Thời gian: Năm 2022

  

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Đặt Lịch