TÂN CẢNG TELA-CAMBODIA

Tổng quan

Dự án: TÂN CẢNG TELA 30,000 DWT & 60,000 DWT
Địa chỉ: Thành phố Sihanouk Ville, Cambodia
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Kampuchea Tela
Gói thầu: Thi công cọc khoan nhồi D1200, D950 và D630
Thời gian: 2017

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Đặt Lịch