Trường trung học cơ sở - Phổ thông cơ sở khu III – Khu đô thị SALA

  • Khu Đô Thị SaLa

Tổng quan

Dự án: Trường trung học cơ sở - Phổ thông cơ sở khu III – Khu đô thị SALA

Project: Hight School - Elementary school Zone III – SALA Urban

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Đầu tư Cao Ốc văn phòng Điện Biên Phủ

Hạng mục thi công:

- Thi công tường vây B600, cọc khoan nhồi

Giá Trị Hợp Đồng: 20.662.816.585 đồng.

Khởi công: 2017

Một số hình ảnh Dự Án :

Đặt Lịch